Thứ Tư, ngày 13/11/2019 17:17 PM (GMT+7)
Chân dung người con gái phá nát vương quốc của Tôn Quyền

Chân dung người con gái phá nát vương quốc của Tôn Quyền1

Tôn Quyền (182-252), tức Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế, tên tự Trọng Mưu, là người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết...