Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:11 AM (GMT+7)
Cuộc đời bi kịch của hoàng hậu "hồng nhan bạc mệnh" nhất lịch sử

Cuộc đời bi kịch của hoàng hậu "hồng nhan bạc mệnh" nhất lịch sử

Chân Mật (183 – 221), người Trung Sơn (nước Ngụy), nổi danh tài sắc vẹn toàn. Thời đấy, dân gian vẫn truyền tụng một câu thế này:...