Thứ Tư, ngày 13/11/2019 20:01 PM (GMT+7)
3 nhân vật khiến Gia Cát Lượng sợ hãi nhất trong đời gồm những ai?

3 nhân vật khiến Gia Cát Lượng sợ hãi nhất trong đời gồm những ai?1

Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến truyền kì về ông bị...