Thứ Năm, ngày 23/05/2019 16:13 PM (GMT+7)
Giải mã thời Tam quốc: Lưu Bị và Tào Tháo – gốc gác ai hơn ai?

Giải mã thời Tam quốc: Lưu Bị và Tào Tháo – gốc gác ai hơn ai?

Sự đối nghịch giữa hai hình tượng “tuyệt nhân” và “tuyệt gian” này không chỉ giới hạn trong tiểu thuyết, mà còn được tiếp nối...