Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:18 AM (GMT+7)
Không bao giờ xoá được tín dụng đen

Không bao giờ xoá được tín dụng đen1

Ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), cho rằng tín dụng tiêu dùng không bao giờ xóa được tín dụng đen....