Thứ Hai, ngày 16/12/2019 16:54 PM (GMT+7)
Pháp đã tung bao nhiêu quân tham gia vào cứ điểm Điện Biên Phủ?

Pháp đã tung bao nhiêu quân tham gia vào cứ điểm Điện Biên Phủ?

Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất và mang tính quyết định trong Chiến tranh Đông Dương với phần thắng tuyệt đối thuộc về quân...