Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:46 AM (GMT+7)
Bí ẩn cách cháu Tư Mã Ý khiến Hán thất ôm hận ngàn thu

Bí ẩn cách cháu Tư Mã Ý khiến Hán thất ôm hận ngàn thu

Trong Tam quốc diễn nghĩa, dù chỉ sai người bỏ thêm 3 vật tùy táng vào quan tài của Lưu Thiện, thế nhưng hàm ý sâu xa ẩn phía sau...