Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 18:36 PM (GMT+7)
Những bước chuyển mình trên chặng đường phát triển của  than Quang Hanh

Những bước chuyển mình trên chặng đường phát triển của than Quang Hanh

Sau 16 năm phát triển và trưởng thành, Than Quang Hanh đã từng bước phát triển vượt bậc sánh vai cùng với các đơn vị bạn trong Tập...