Thứ Tư, ngày 18/09/2019 22:45 PM (GMT+7)
"Thiếu cơ chế, TP.HCM khó trở thành trung tâm tài chính quốc tế"

"Thiếu cơ chế, TP.HCM khó trở thành trung tâm tài chính quốc tế"1

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh việc thiếu cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng...