Thứ Tư, ngày 23/10/2019 22:57 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn nói gì về ông Đoàn Ngọc Hải?

Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn nói gì về ông Đoàn Ngọc Hải?1

Ông Trần Minh Khiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, cho biết đã hơn hai tháng kể từ ngày nhận quyết định...