Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:19 PM (GMT+7)
PCC5 với “biệt tài” trúng thầu sát giá ở EVN HCMC

PCC5 với “biệt tài” trúng thầu sát giá ở EVN HCMC

Mục đích lớn nhất của việc đấu thầu là nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hàng loạt gói thầu cung cấp Vật tư thiết bị...