Thứ Ba, ngày 15/10/2019 21:25 PM (GMT+7)
Tổng KTNN Hồ Đức Phớc: Đưa ra khỏi ngành cán bộ có dấu hiệu chung chi, biến chất

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc: Đưa ra khỏi ngành cán bộ có dấu hiệu chung chi, biến chất1

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo kịp thời Ban cán sự Đảng KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước...