Thứ Ba, ngày 22/10/2019 04:05 AM (GMT+7)
Đang kiểm toán sử dụng vốn đầu tư tại “bom nợ” Đạm Ninh Bình

Đang kiểm toán sử dụng vốn đầu tư tại “bom nợ” Đạm Ninh Bình

Theo Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,...