Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 14:43 PM (GMT+7)
Bổ sung quy định để người nộp thuế được kiện kiểm toán ra toà

Bổ sung quy định để người nộp thuế được kiện kiểm toán ra toà1

Để bảo đảm quyền khởi kiện của người nộp thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên...