Thứ Ba, ngày 16/07/2019 15:49 PM (GMT+7)
Vì sao Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút khỏi Tây Nguyên?

Vì sao Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút khỏi Tây Nguyên?5

50 năm trước, Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút lui khỏi mảnh đất chiến lược Tây Nguyên. Vì sao vậy?