Thứ Tư, ngày 13/11/2019 12:34 PM (GMT+7)
Giải mã Tống Giang (Kỳ cuối): Từ anh tiểu lại quèn thành đại tướng kiệt xuất

Giải mã Tống Giang (Kỳ cuối): Từ anh tiểu lại quèn thành đại tướng kiệt xuất

Quan niệm sai lầm lớn nhất về Tống Giang chính là đánh giá thấp cơ mưu và năng lực cầm quân đánh trận của “Tống Công Minh”. Đúng...