Thứ Năm, ngày 18/07/2019 18:03 PM (GMT+7)
Tân Phó Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về chuyện "lu chống ngập"

Tân Phó Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về chuyện "lu chống ngập"12

“Ý chị Xuân (Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân) là hình tượng hoá, và chưa nói hết ý vì thời gian tranh luận ngắn. Từ hình tượng hoá cái...