Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:05 PM (GMT+7)
Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản thăm UEF

Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản thăm UEF

Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) được chia thành 4 nhóm, cùng với sự hỗ trợ của sinh viên UEF đã tiến...