Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:47 AM (GMT+7)
Dự án VnSAT tại Tây Nguyên: Vườn cà phê trĩu quả ở Lâm Đồng

Dự án VnSAT tại Tây Nguyên: Vườn cà phê trĩu quả ở Lâm Đồng1

Được sự ưu đãi cả về khí hậu lẫn đất đai nên việc tái canh cây cà phê cũng như triển khai chuyển đổi nông nghiệp bền vững – Dự án...