Thứ Hai, ngày 20/05/2019 17:59 PM (GMT+7)
Tái cấu trúc, Vicostone của ông Hồ Xuân Năng sẽ không còn là DNNVV

Tái cấu trúc, Vicostone của ông Hồ Xuân Năng sẽ không còn là DNNVV1

“Hiện tại, Vicostone có tổng tài sản trên 4.000 tỷ, sau khi tái cấu trúc tổng tài sản sẽ lên 7.000 – 8.000 tỷ đồng. Như vậy,...