Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:30 PM (GMT+7)
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Ông Nguyễn Hải Thanh, thành viên Hội đồng thành viên chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.