Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:14 PM (GMT+7)
Tỉnh lỵ cuối cùng giành được chính quyền trong CMT8 là tỉnh nào?

Tỉnh lỵ cuối cùng giành được chính quyền trong CMT8 là tỉnh nào?

Do thông tin liên lạc thời điểm này quá ít ỏi nên phải tới tận ngày 28/8/1945, tỉnh lỵ cuối cùng của Việt Nam mới giành được chính...