Thứ Ba, ngày 21/01/2020 06:40 AM (GMT+7)
Ảnh cực quý về nhà hát lớn Hải Phòng một thế kỷ trước

Ảnh cực quý về nhà hát lớn Hải Phòng một thế kỷ trước

Nhà hát Lớn Hải Phòng hay Nhà hát Thành phố được coi là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP Hải Phòng. Cùng xem...