Thứ Tư, ngày 23/10/2019 04:25 AM (GMT+7)
Sự thật: Việt Minh tiến về Hà Nội không chỉ qua 5 cửa ô!

Sự thật: Việt Minh tiến về Hà Nội không chỉ qua 5 cửa ô!

Hà Nội có nhiều hơn 5 cửa ô và trong ngày Giải phóng Thủ đô, lực lượng Việt Minh đã tiến về Hà Nội từ rất nhiều hướng chứ không...