Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 10:07 AM (GMT+7)
Vì sao nói Lê Tương Dực là phiên bản lỗi của Lê Thánh Tông?

Vì sao nói Lê Tương Dực là phiên bản lỗi của Lê Thánh Tông?

Tương Dực đế đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, đã nhìn thấy những sai lầm từ Uy mục, có những biểu hiện phong thái của...