Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:24 AM (GMT+7)
Hé lộ cung cấm về cuộc đời bảo mẫu của vua Phổ Nghi

Hé lộ cung cấm về cuộc đời bảo mẫu của vua Phổ Nghi

Ở Trung Quốc cổ đại, có một nghề nghiệp rất đặc biệt. Đó là nghề Bảo mẫu. Vào thời điểm đó, mọi người gần như coi họ là người mẹ...