Thứ Ba, ngày 10/12/2019 01:24 AM (GMT+7)
Những quân đội nhỏ, chiến thắng lớn trong lịch sử: Hào hùng Điện Biên Phủ!

Những quân đội nhỏ, chiến thắng lớn trong lịch sử: Hào hùng Điện Biên Phủ!

Việt Nam chiến thắng đế quốc Pháp, Hy Lạp cầm cự phát xít Italy là những đại diện của các quân đội nhỏ nhưng kiên cường trước nước...