Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 22:54 PM (GMT+7)
Sai phạm của AMAX trong định giá AVG thời ông Phạm Nhật Vũ

Sai phạm của AMAX trong định giá AVG thời ông Phạm Nhật Vũ

Theo Thanh tra Chính phủ, kết quả thẩm giá trị doanh nghiệp AVG tại thời điểm 31.3.2015 là 16.565 tỷ đồng định do AMAX đưa ra...