Thứ Hai, ngày 14/10/2019 05:55 AM (GMT+7)
Quảng Ninh: Đường đô thị khúc to khúc nhỏ, người dân bức xúc

Quảng Ninh: Đường đô thị khúc to khúc nhỏ, người dân bức xúc

Nằm cùng trên một đoạn đường khu đô thị mới đang thi công dở dang, nhưng có đoạn đường rộng 12m có đoạn lại chỉ có 7,5m.