Thứ Hai, ngày 22/07/2019 07:00 AM (GMT+7)
Vì sao Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút khỏi Tây Nguyên?

Vì sao Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút khỏi Tây Nguyên?5

50 năm trước, Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút lui khỏi mảnh đất chiến lược Tây Nguyên. Vì sao vậy?