Thứ Hai, ngày 16/09/2019 15:33 PM (GMT+7)
Quái đản ông hoàng không dám tơ tưởng mỹ nhân vì... sợ vợ

Quái đản ông hoàng không dám tơ tưởng mỹ nhân vì... sợ vợ

Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, thế nhưng Tùy Văn Đế Dương Kiên lại là một hoàng đế sợ vợ. Tùy Văn Đế vô cùng sủng ái Văn Hiến...