Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 15:50 PM (GMT+7)
Xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường đổi thay từng ngày

Xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường đổi thay từng ngày

Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vĩnh Tường đã có 21/26 xã về đích NTM, 3/5 xã đang trong quá trình thẩm tra xét đề...