Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 17:37 PM (GMT+7)
Bộ Tài chính phân tích sai phạm ở dự án “đắp chiếu” Gang thép Thái Nguyên

Bộ Tài chính phân tích sai phạm ở dự án “đắp chiếu” Gang thép Thái Nguyên

“Ở dự án Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, chưa xây xong dự án, họ đã nhập hết thiết bị về. Sau đó, lại còn chia nhỏ gói thầu ra. Như...