Thứ Năm, ngày 12/12/2019 05:40 AM (GMT+7)
ĐBQH “nhắc” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trường hợp Vũ Hùng Sơn thăng tiến thần tốc

ĐBQH “nhắc” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trường hợp Vũ Hùng Sơn thăng tiến thần tốc1

Tranh luận với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại hội trường Quốc hội, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã nhắc tới trường hợp ông Vũ Hùng Sơn được...