Thứ Hai, ngày 20/05/2019 18:10 PM (GMT+7)
Khánh Hòa: Kiểm tra việc thu phí tại trạm BOT Ninh Lộc

Khánh Hòa: Kiểm tra việc thu phí tại trạm BOT Ninh Lộc3

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động thu phí tại trạm BOT Ninh Lộc.