Thứ Tư, ngày 11/12/2019 20:33 PM (GMT+7)
Vườn ươm lãng phí tiền tỷ ở Bắc Kạn: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Vườn ươm lãng phí tiền tỷ ở Bắc Kạn: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm!1

Nhiều vườn ươm, trại giống ở Bắc Kạn không những hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí, trong đó có dự án vườn ươm, trại giống...