Thứ Tư, ngày 20/11/2019 06:42 AM (GMT+7)
Nhà Nguyễn thực thi và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ

Nhà Nguyễn thực thi và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ

Cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ thể hiện ngay trong quá trình thụ đắc lãnh thổ bắt đầu từ thế kỷ...