Thứ Hai, ngày 09/12/2019 20:04 PM (GMT+7)
Tiếp tục giấc mơ “xe tự lái”

Tiếp tục giấc mơ “xe tự lái”

Bỏ qua những khác biệt về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược, thị trường, các tập đoàn hàng đầu thế giới lần đầu tiên ngồi...