Thứ Tư, ngày 23/10/2019 04:45 AM (GMT+7)
Xuất hiện hình ảnh 2 điện thoại “chick & cool” đầu tiên của Xiaomi

Xuất hiện hình ảnh 2 điện thoại “chick & cool” đầu tiên của Xiaomi

Đây sẽ là 2 chiếc điện thoại đầu tiên mang thương hiệu mới của Xiaomi nhằm hướng đến giới trẻ.