Thứ Ba, ngày 24/09/2019 03:02 AM (GMT+7)
Đút túi trăm triệu/tháng từ những clip nhảm triệu view trên Youtube

Đút túi trăm triệu/tháng từ những clip nhảm triệu view trên Youtube

Không chỉ riêng Khá Bảnh, tại Việt Nam có rất nhiều Youtuber ăn nên làm ra nhờ những sáng tạo nội dung video đút túi hàng trăm...