Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:24 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Xin ACV làm nhà đầu tư sân bay Long Thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Xin ACV làm nhà đầu tư sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, ACV mới chỉ được giao lập dự án đầu tư dự án xây dựng sân bay quốc tế...