Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:25 PM (GMT+7)
Cảnh sát xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Cảnh sát xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Cảnh sát đi trinh sát, phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường đo tiếng ồn vượt ngưỡng quy định và mời chủ quán đến chứng kiến...