Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:07 AM (GMT+7)
100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng từ đâu mà có?

100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng từ đâu mà có?

Cho tới tận bây giờ, nhiều chuyên gia, nhà khoa học vẫn không thể vào được lăng mộ Tần Thủy Hoàng là vì 100 tấn thủy ngân ở bên...