Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:32 AM (GMT+7)
Những cá nhân, tổ chức tài trợ khủng bố nào bị Bộ Công an nêu tên?

Những cá nhân, tổ chức tài trợ khủng bố nào bị Bộ Công an nêu tên?1

Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng...