Thứ Hai, ngày 27/01/2020 20:25 PM (GMT+7)
Toàn cảnh cầu Thịnh Long nối đôi bờ sông Ninh Cơ trong giai đoạn “nước rút”

Toàn cảnh cầu Thịnh Long nối đôi bờ sông Ninh Cơ trong giai đoạn “nước rút”

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long nối đôi bờ sông Ninh Cơ có điểm đầu giao cắt với Quốc lộ 21 tại Km 202+400 (thuộc địa phận xã...