Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:22 PM (GMT+7)
Hai sự cố an về an toàn hàng không và nỗi lo ồ ạt cấp phép mới

Hai sự cố an về an toàn hàng không và nỗi lo ồ ạt cấp phép mới

Hai sự cố về an toàn hàng không xảy ra trong tuần qua đều liên quan tới Việt Nam đã cho thấy có những bất cập mà nếu không cải...