Thứ Tư, ngày 13/11/2019 17:32 PM (GMT+7)
Video: Trêu tức rắn khổng lồ, không ngờ bị cắn vào đầu không gỡ ra được

Video: Trêu tức rắn khổng lồ, không ngờ bị cắn vào đầu không gỡ ra được

Đoạn video quay cảnh con rắn sau một hồi bị chọc tức, đã cắn thẳng vào đầu người đàn ông.