Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 19:17 PM (GMT+7)
Thông tin mới nhất về cặp rắn hổ mây "khủng" ở An Giang

Thông tin mới nhất về cặp rắn hổ mây "khủng" ở An Giang

Sau khi họp bàn phương án thả cặp rắn hổ mây “khủng” theo quy định, An Giang dự kiến sẽ tiến hành làm lễ đưa 2 cá thể này về với...