Thứ Tư, ngày 18/09/2019 22:41 PM (GMT+7)
Đột ngột về nhà, gặp khách là quý bà lớn tuổi, tôi phát hiện bí mật đau lòng của anh trai

Đột ngột về nhà, gặp khách là quý bà lớn tuổi, tôi phát hiện bí mật đau lòng của anh trai

Cho đến một ngày, tôi về nhà ngoài dự kiến thì thấy nhà có khách là một phụ nữ lớn tuổi. Hai người nói chuyện như những người yêu...