Thứ Ba, ngày 18/06/2019 22:10 PM (GMT+7)
Phát hiện cần sa trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Trung Quốc

Phát hiện cần sa trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Trung Quốc

Cần sa được sử dụng làm cây trồng từ hàng thiên niên kỷ qua, nhưng không rõ khi nào thì người cổ xưa bắt đầu sử dụng cần sa như...